Ameide

De eerste tekenen van een plek die later aangeduid zou worden als Ameide dateren alweer van ruim duizend jaar geleden. Op hoger gelegen delen in de Rijndelta werden nederzettingen gebouwd. Door de strategische ligging groeide het dorp uit tot een pleisterplaats voor handelaren en kooplui. Dankzij deze functie kreeg Ameide rond 1300 stadsrechten, dat het ruim twee eeuwen later echter weer verloor tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Tegenwoordig wordt nog steeds liefdevol gesproken over ‘het stedeke’ Ameide. En niet zonder reden, want de dorpskern bevat prachtige historische gebouwen die getuigen van een rijk verleden, zoals het stadshuisje uit 1644 en de patriciërswoningen aan de Voorstraat. Naast deze historie springt natuurgebied de Zouweboezem in het oog, gelegen in de directe omgeving van het dorp. Dit moeraslandschap, dat is ontstaan dankzij bloei van griend- en rietteelt, is één van de belangrijke kleine vogelgebieden van Nederland en trekt een grote variatie aan water- en moerasvogels.

Situatie

Op de situatiekaart zie je in één oogopslag hoe het plan is ingedeeld. De kleuren geven de verschillende woningtypes weer. In de legenda vind je de benaming per woningtype.

De rijwoningen ‘Kiekendief’ zijn verdeeld over 2 woonblokken welke aan de tuinzijde worden gescheiden door een gemeenschappelijke achterpad. Rondom de woningen is voldoende parkeergelegenheid in het openbaar gebied.
De twee onder een kap woningen ‘Blauwborst’ , de vrijstaande woning ‘Grutto’ en de patiowoningen 'IJsvogel' liggen aan het water. De zonnige zuid-georiënteerde tuinen bieden vrij uitzicht over de polder. Deze woningen beschikken over een oprit voor de auto op eigen terrein.